Reher Family Tree

Statistik

Personer

Personer ialt 577
Hankøn 297
Hunkøn 280
Personbegivenheder 449

Familier

Familier ialt 196
Gifte familier 43
Skilte familier 0
Familiebegivenheder 43

Tid & Dato

Tidligste dato 6/8/08
Seneste dato 1/19/2016

Statistikdiagrammer

Personernes alder

Person’s age

Levende personers alder

Living person’s age

Antal børn pr. familie

Children per family

Fødselsår

Year of birth

Dødsår

Year of death

Fødselsmåned

Month of birth

Dødsmåned

Month of death

Vielsesmåned

Month of marriage

Alder ved vielse

Age at marriage

Forældrenes alder ved barnets fødsel

Parents’ age at children’s birth

Barnets alder ved forældrenes død

Children’s age at parents’ death

Personens alder ved partners død

Person’s age at partner’s death

Antal år mellem vielse og barnefødsel

Years between marriage and child’s birth

Navnefordeling

Name Distribution

Fødested

Place of birth

Fødeland

Country of birth

Øjenfarve

Eye Color